Oblicza Komunikacji, 4, 2011, Tabloidy — język, wartości, obraz świata

Tabloidy w badaniach medioznawczych

AbstractDownload articleDownload article

media, tabloid, tabloidization, infotainment, news, quality press, broadsheet, popular press

Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, media systems, democracy, journalism

„Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych

AbstractDownload articleDownload article

assertoriness, factual pact, “presented world, ” creative potential, tabloid media, persuasion, manipulation, gossip

Człowiek — język — świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys problematyki)

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, image, language, sensationalism

Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, discourse category “theme, ” causal-genetic theory

Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi w tabloidach na przykładzie dziennika „Fakt”

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, assumed recipient, attracting attention, keeping attention

Komsomolskaja Prawda: od ideologicznej tuby do tabloidu

AbstractDownload articleDownload article

propaganda, daily newspaper, tabloid, colloquial style, “de-exalting the exalted”

Tabloidowe nagłówki — retoryka i obraz rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, tabloid, headlines, content analysis

Wybrane wyznaczniki stylu tabloidów

AbstractDownload articleDownload article

media, tabloid, quality press, hard news, soft news, infotainment, scandalization, serialization, personalization

Polityka w „Fakcie”, fakt w polityce

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, factoid, image of politics, politician, rhetorical figure

Nauka i jej konteksty w e-wydaniach „Faktu”

AbstractDownload articleDownload article

science, scientists, “Fakt, ” tabloid press

Tabloidy internetowe — serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl)

AbstractDownload articleDownload article

Internet, tabloids, tabloidization

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Humor w tabloidach

AbstractDownload articleDownload article

tabloids, humorous texts, jokes, verbal humour, puns

O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, epistemic modality, Czech language, Polish language

Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, 18th-century press, “Kurier Polski, ” “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów"

Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

AbstractDownload articleDownload article

language politeness, forms of address, rhetorical figure, topos, tabloids

Związki frazeologiczne w polskich tabloidach

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, tabloids, press language, valuation

Obraz kobiety w tabloidach „Super Ekspres” i „Fakt”— stereotypy, język i zdjęcia

AbstractDownload articleDownload article

stereotype, tabloid press, hyperbole, model, pattern, epithet, social role, simplification

Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie”

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, newspaper, “Fakt, ” “Super Express, ” manipulation

Wizerunek celebryty w polskiej prasie tabloidowej

AbstractDownload articleDownload article

celebrity’s image, identity, creation of images, myth

Recenzja: Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004

Download articleDownload article

Recenzja: Agnieszka Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout